Οροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ

1. Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) www.digital-planet.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.digital-planet.gr διέπονται από το Διεθνές , Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο , που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους, του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.digital-planet.gr.

3. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.digital-planet.grδεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.digital-planet.grκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς οιουδήποτε σφάλματος, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

5. Το www.digital-planet.gr έχει συνδέσεις και με άλλους διαδικτυακούς τόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ή/και δυσλειτουργία ή/και μη επιθυμητή έκβαση της χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.digital-planet.gr προκύψει που να σχετίζεται σε τέτοιου είδους συνδέσεις. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.digital-planet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία χρήστη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στις σελίδες του, ούτε για το περιεχόμενο, τους όρους ή την έκβαση οιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής προκύψει από την επικοινωνία αυτή.

6. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.digital-planet.grδιατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

7. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα συμπεριληφθούν στα αρχεία της εταιρίας Digitalplanet , για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών και ενεργειών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.digital-planet.gr.Εάν δεν επιθυμείτε να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία σας θα πρέπει να μας το γνωρίσετε εγγράφως εντός 10 ημερών. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που παρέχουν τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό και ενημερωτικό υλικό με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο πεδίο παρατηρήσεις / σχόλια.

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)
Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.digital-planet.gr για να βελτιώνουμε   συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

9. Τα προϊόντα που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο www.digital-planet.gr μπορούν να παραγγελθούν και να παραδοθούν μόνο στον ελλαδικό χώρο.

10. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η χρήση των υπηρεσιών του www.digital-planet.grπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.